vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode Class Reference

#include <vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode.h>

Inheritance diagram for vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode:
vtkMRMLRobotNode vtkMRMLTransformableNode vtkMRMLNode vtkObject

List of all members.

Public Member Functions

virtual void Copy (vtkMRMLNode *node)
virtual
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode
CreateNodeInstance ()
int FindHole (double targetX, double targetY, double targetZ, int &nearest_i, int &nearest_j, double &nearest_depth, double &errorX, double &errorY, double &errorZ)
vtkMRMLModelNodeGetActiveNeedleModelNode ()
vtkMRMLLinearTransformNodeGetActiveNeedleTransformNode ()
virtual const charGetCalibrationObjectModelId ()
virtual const charGetCalibrationObjectTransformId ()
int GetHoleTransform (int i, int j, vtkMatrix4x4 *matrix)
int GetNeedleTransform (int i, int j, double length, vtkMatrix4x4 *matrix)
virtual const charGetNodeTagName ()
vtkMRMLIGTLConnectorNodeGetScannerConnectorNode ()
virtual std::string GetTargetInfoText (vtkProstateNavTargetDescriptor *targetDesc, NeedleDescriptorStruct *needle)
vtkMRMLModelNodeGetTemplateModelNode ()
virtual const charGetWorkflowStepsString ()
vtkMRMLModelNodeGetWorkspaceModelNode ()
virtual const charGetWorkspaceObjectModelId ()
vtkMRMLModelNodeGetZFrameModelNode ()
vtkMRMLLinearTransformNodeGetZFrameTransformNode ()
virtual int Init (vtkSlicerApplication *app, const char *moduleShareDir)
virtual int MoveTo (const char *transformNodeId)
virtual int OnTimer ()
virtual int PerformRegistration (vtkMRMLScalarVolumeNode *volumeNode, int param1, int param2)
virtual int PerformRegistration (vtkMRMLScalarVolumeNode *volumeNode)
void PrintSelf (ostream &os, vtkIndent indent)
virtual void ProcessMRMLEvents (vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData)
virtual void ReadXMLAttributes (const char **atts)
void SetAndObserveActiveNeedleModelNodeID (const char *nodeID)
void SetAndObserveActiveNeedleTransformNodeID (const char *nodeID)
void SetAndObserveScannerConnectorNodeID (const char *nodeID)
void SetAndObserveTemplateModelNodeID (const char *nodeID)
void SetAndObserveWorkspaceModelNodeID (const char *nodeID)
void SetAndObserveZFrameModelNodeID (const char *nodeID)
void SetAndObserveZFrameTransformNodeID (const char *nodeID)
virtual void SwitchStep (const char *stepName)
void UpdateReferenceID (const char *oldID, const char *newID)
void UpdateReferences ()
virtual void UpdateScene (vtkMRMLScene *)
 vtkGetStringMacro (ScreenMessage)
 vtkGetStringMacro (ActiveNeedleTransformNodeID)
 vtkGetStringMacro (ActiveNeedleModelNodeID)
 vtkGetStringMacro (TemplateModelNodeID)
 vtkGetStringMacro (ZFrameTransformNodeID)
 vtkGetStringMacro (ZFrameModelNodeID)
 vtkGetStringMacro (WorkspaceModelNodeID)
 vtkGetStringMacro (ScannerConnectorNodeID)
 vtkTypeMacro (vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode, vtkMRMLRobotNode)
virtual void WriteXML (ostream &of, int indent)

Static Public Member Functions

static
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode
New ()

Protected Member Functions

const charAddNeedleModel (const char *nodeName, double length, double diameter)
const charAddTemplateModel (const char *nodeName)
const charAddWorkspaceModel (const char *nodeName)
const charAddZFrameModel (const char *nodeName)
void operator= (const vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode &)
int SendZFrame ()
 vtkGetMacro (ScannerWorkPhase, int)
 vtkGetMacro (Connection, bool)
 vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode (const vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode &)
 vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode ()
virtual ~vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode ()

Protected Attributes

int ScannerConnectedFlag

Private Member Functions

 vtkSetReferenceStringMacro (ScreenMessage)
 vtkSetReferenceStringMacro (ActiveNeedleTransformNodeID)
 vtkSetReferenceStringMacro (ActiveNeedleModelNodeID)
 vtkSetReferenceStringMacro (WorkspaceModelNodeID)
 vtkSetReferenceStringMacro (TemplateModelNodeID)
 vtkSetReferenceStringMacro (ZFrameTransformNodeID)
 vtkSetReferenceStringMacro (ZFrameModelNodeID)
 vtkSetReferenceStringMacro (ScannerConnectorNodeID)

Private Attributes

vtkMRMLModelNodeActiveNeedleModelNode
charActiveNeedleModelNodeID
vtkMRMLLinearTransformNodeActiveNeedleTransformNode
charActiveNeedleTransformNodeID
bool Connection
vtkIGTLToMRMLCoordinateCoordinateConverter
vtkMRMLIGTLConnectorNodeScannerConnectorNode
charScannerConnectorNodeID
int ScannerWorkPhase
charScreenMessage
double TemplateGridPitch [2]
vtkMRMLModelNodeTemplateModelNode
charTemplateModelNodeID
double TemplateNumGrids [2]
double TemplateOffset [3]
vtkMRMLModelNodeWorkspaceModelNode
charWorkspaceModelNodeID
vtkMRMLModelNodeZFrameModelNode
charZFrameModelNodeID
vtkMRMLLinearTransformNodeZFrameTransformNode
charZFrameTransformNodeID

Constructor & Destructor Documentation

vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode (  )  [protected]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::~vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode (  )  [protected, virtual]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode ( const vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode  )  [protected]

Member Function Documentation

const char * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::AddNeedleModel ( const char nodeName,
double  length,
double  diameter 
) [protected]
const char * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::AddTemplateModel ( const char nodeName  )  [protected]
const char * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::AddWorkspaceModel ( const char nodeName  )  [protected]
const char * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::AddZFrameModel ( const char nodeName  )  [protected]
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::Copy ( vtkMRMLNode node  )  [virtual]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::CreateNodeInstance (  )  [virtual]

Create instance of the default node. Like New only virtual NOTE: Subclasses should implement this method

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

References autoSlicerTracto2regions::ret.

int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::FindHole ( double  targetX,
double  targetY,
double  targetZ,
int nearest_i,
int nearest_j,
double &  nearest_depth,
double &  errorX,
double &  errorY,
double &  errorZ 
)

References GetHoleTransform(), j, New(), and TemplateNumGrids.

Referenced by MoveTo().

vtkMRMLModelNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetActiveNeedleModelNode (  ) 
vtkMRMLLinearTransformNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetActiveNeedleTransformNode (  ) 
virtual const char* vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetCalibrationObjectModelId (  )  [inline, virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

virtual const char* vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetCalibrationObjectTransformId (  )  [inline, virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetHoleTransform ( int  i,
int  j,
vtkMatrix4x4 *  matrix 
)
int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetNeedleTransform ( int  i,
int  j,
double  length,
vtkMatrix4x4 *  matrix 
)
virtual const char* vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetNodeTagName (  )  [inline, virtual]

Get node XML tag name (like Volume, Model)

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

vtkMRMLIGTLConnectorNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetScannerConnectorNode (  ) 
std::string vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetTargetInfoText ( vtkProstateNavTargetDescriptor targetDesc,
NeedleDescriptorStruct needle 
) [virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

vtkMRMLModelNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetTemplateModelNode (  ) 
virtual const char* vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetWorkflowStepsString (  )  [inline, virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

vtkMRMLModelNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetWorkspaceModelNode (  ) 
virtual const char* vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetWorkspaceObjectModelId (  )  [inline, virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

vtkMRMLModelNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetZFrameModelNode (  ) 
vtkMRMLLinearTransformNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::GetZFrameTransformNode (  ) 
int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::Init ( vtkSlicerApplication app,
const char moduleShareDir 
) [virtual]
int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::MoveTo ( const char transformNodeId  )  [virtual]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode * vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::New (  )  [static]
int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::OnTimer (  )  [virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::operator= ( const vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode  )  [protected]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::PerformRegistration ( vtkMRMLScalarVolumeNode volumeNode,
int  param1,
int  param2 
) [virtual]
int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::PerformRegistration ( vtkMRMLScalarVolumeNode volumeNode  )  [virtual]
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::PrintSelf ( ostream &  os,
vtkIndent  indent 
)

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::ProcessMRMLEvents ( vtkObject ,
unsigned long  long,
void *   
) [virtual]
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::ReadXMLAttributes ( const char **  atts  )  [virtual]
int vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SendZFrame (  )  [protected]
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveActiveNeedleModelNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveActiveNeedleTransformNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveScannerConnectorNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveTemplateModelNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveWorkspaceModelNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveZFrameModelNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SetAndObserveZFrameTransformNodeID ( const char nodeID  ) 
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::SwitchStep ( const char stepName  )  [virtual]

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::UpdateReferenceID ( const char oldID,
const char newID 
) [virtual]
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::UpdateReferences (  )  [virtual]
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::UpdateScene ( vtkMRMLScene scene  )  [virtual]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetMacro ( ScannerWorkPhase  ,
int   
) [protected]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetMacro ( Connection  ,
bool   
) [protected]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( ScreenMessage   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( ActiveNeedleTransformNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( ActiveNeedleModelNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( TemplateModelNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( ZFrameTransformNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( ZFrameModelNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( WorkspaceModelNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkGetStringMacro ( ScannerConnectorNodeID   ) 
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( ScreenMessage   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( ActiveNeedleTransformNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( ActiveNeedleModelNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( WorkspaceModelNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( TemplateModelNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( ZFrameTransformNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( ZFrameModelNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkSetReferenceStringMacro ( ScannerConnectorNodeID   )  [private]
vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::vtkTypeMacro ( vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode  ,
vtkMRMLRobotNode   
)
void vtkMRMLTransPerinealProstateTemplateNode::WriteXML ( ostream &  of,
int  indent 
) [virtual]

Write this node's information to a MRML file in XML format.

Reimplemented from vtkMRMLRobotNode.

References ScannerConnectorNodeID, ZFrameModelNodeID, and ZFrameTransformNodeID.


Member Data Documentation


The documentation for this class was generated from the following files:

Generated on 6 Apr 2011 for Slicer3 by  doxygen 1.6.1