NodeSelector Namespace Reference

Variables

tuple app = Slicer.SlicerWrapper(tapp)
string comment
tuple selector = Slicer.slicer.vtkSlicerNodeSelectorWidget()
tuple t = Slicer.slicer.vtkKWTopLevel()
tuple tapp = Slicer.tk.tk.call("set", "::slicer3::Application")

Variable Documentation

Referenced by vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::ABAQUSPrecisionCallback(), vtkSlicerApplicationGUI::AddMainSliceGUI(), qSlicerApplication::application(), qSlicerCoreApplication::application(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::AutoSaveDirectoryCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::AutoSaveDirectoryModeCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::AutoSaveModeCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::AutoSaveScaleCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::AverageElementLengthCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::BrowserSelectCallback(), vtkSlicerDataGUI::BuildColorPanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildFiberBundlePanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildFiducialPanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildGeneralPanel(), vtkSlicerVolumesGUI::BuildGUI(), vtkVolumeRenderingGUI::BuildGUI(), vtkSlicerTractographyFiducialSeedingGUI::BuildGUI(), vtkSlicerTractographyDisplayGUI::BuildGUI(), vtkLabelStatisticsGUI::BuildGUI(), vtkSlicerDaemonGUI::BuildGUI(), vtkModelTransformGUI::BuildGUI(), vtkModelMirrorGUI::BuildGUI(), vtkIA_FEMeshGUI::BuildGUI(), vtkIntensityNormalizationFilterGUI::BuildGUI(), vtkGradientAnisotropicDiffusionFilterGUI::BuildGUI(), vtkEMSegmentGUI::BuildGUI(), vtkCommandLineModuleGUI::BuildGUI(), vtkChangeTrackerGUI::BuildGUI(), vtkSlicerTransformsGUI::BuildGUI(), vtkSlicerSlicesGUI::BuildGUI(), vtkSlicerSliceGUI::BuildGUI(), vtkSlicerROIGUI::BuildGUI(), vtkSlicerModelsGUI::BuildGUI(), vtkSlicerFiducialsGUI::BuildGUI(), vtkSlicerDataGUI::BuildGUI(), vtkSlicerCamerasGUI::BuildGUI(), vtkSlicerApplicationGUI::BuildGUI(), vtkCaptureBetaProbeGUI::BuildGUIForCapturingDataFromBetaProbe(), vtkProstateNavGUI::BuildGUIForConfigurationFrame(), vtkOpenIGTLinkIFGUI::BuildGUIForConnectorBrowserFrame(), vtkPharmacokineticsGUI::BuildGUIForCurveFitting(), vtkUDPServerGUI::BuildGUIForDataFrame(), vtkPharmacokineticsGUI::BuildGUIForFrameControlFrame(), vtkFourDImageGUI::BuildGUIForFrameControlFrame(), vtkFourDImageGUI::BuildGUIForFrameFrameEditor(), vtkPharmacokineticsGUI::BuildGUIForFunctionViewer(), vtkProstateNavGUI::BuildGUIForHelpFrame(), vtkOpenIGTLinkIFGUI::BuildGUIForIOConfig(), vtkFourDImageGUI::BuildGUIForLoadFrame(), vtkPharmacokineticsGUI::BuildGUIForMapGenerator(), vtkPharmacokineticsGUI::BuildGUIForMethodSetting(), vtkCaptureBetaProbeGUI::BuildGUIForPivotCalibration(), vtkNeuroNavGUI::BuildGUIForRegistrationFrame(), vtkUDPServerGUI::BuildGUIForServerFrame(), vtkIGTToolSelectorGUI::BuildGUIForToolPropertiesFrame(), vtkNeuroNavGUI::BuildGUIForTrackingFrame(), vtkOpenIGTLinkIFGUI::BuildGUIForVisualizationControlFrame(), vtkProstateNavGUI::BuildGUIForWizardFrame(), vtkProstateNavGUI::BuildGUIForWorkphaseFrame(), vtkSlicerApplicationGUI::BuildGUIFrames(), vtkSlicerDataGUI::BuildModelPanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildOverlayPanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildScenePanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildTransformPanel(), vtkSlicerDataGUI::BuildVolumePanel(), vtkSlicerModulesConfigurationStep::CacheDirectoryCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::ColorFilePathsRemovedCallback(), vtkSlicerApplicationGUI::ConfigureRemoteIOSettings(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::ConfirmDeleteCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::Create(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::Create(), vtkSlicerApplicationGUI::CreateMainSliceViewers(), vtkSlicerXNATPermissionPrompterWidget::CreatePrompter(), vtkSlicerPermissionPrompterWidget::CreatePrompter(), vtkQueryAtlasUseSearchTermWidget::CreateWidget(), vtkQueryAtlasSearchTermWidget::CreateWidget(), vtkSlicerSecondaryViewerWindow::CreateWidget(), vtkIGTLTrackingDataControllerWindow::CreateWidget(), vtkIGTLRemoteDataListWindow::CreateWidget(), vtkFetchMITagViewWidget::CreateWidget(), vtkFetchMIMulticolumnWidget::CreateWidget(), vtkSlicerWaitMessageWidget::CreateWidget(), vtkSlicerViewerWidget::CreateWidget(), vtkSlicerSliceViewer::CreateWidget(), vtkSlicerSliceControllerWidget::CreateWidget(), vtkSlicerPopUpHelpWidget::CreateWidget(), vtkSlicerColorEditWidget::CreateWidget(), vtkSlicerColorDisplayWidget::CreateWidget(), vtkSlicerParameterWidget::CreateWidgets(), vtkSlicerApplicationGUI::CustomizeStatusBarLayout(), vtkSlicerContextMenuHelper::DeleteNodeCallback(), vtkSlicerDataGUI::DestroyAddModelWindow(), vtkSlicerDataGUI::DestroyAddScalarOverlayWindow(), vtkSlicerDataTransferWidget::DisplayRunningAnimation(), vtkSlicerWaitMessageWidget::DisplayWindow(), vtkSlicerModulesStep::DownloadInstallExtension(), vtkSlicerModulesStep::DownloadParseS3ext(), vtkSlicerApplicationGUI::DownloadSampleVolume(), vtkSlicerContextMenuHelper::EditCallback(), vtkSlicerModulesConfigurationStep::EmptyCacheDirectoryCommand(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::EnableAsynchronousIOCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::EnableDaemonCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::EnableForceRedownloadCallback(), vtkSlicerWelcomeGUI::Enter(), vtkFetchMIGUI::Enter(), vtkSlicerDataGUI::Enter(), vtkSlicerWelcomeGUI::Exit(), vtkFetchMIGUI::Exit(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::ExtensionsInstallPathCallback(), vtkSlicerSliceControllerWidget::FitSliceToBackground(), vtkSlicerColorEditWidget::GenerateNewColorTableNode(), vtkSlicermiAnnotationModuleLogic::GetApplicationGUI(), vtkSlicerSecondaryViewerWindow::GetApplicationGUI(), vtkSlicerApplicationGUI::GetGUILayoutNode(), vtkSlicerModulesStep::GetInstallPath(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::HomeModuleCallback(), vtkSlicerModulesStep::InsertExtension(), vtkSlicerTheme::Install(), vtkSlicerTheme::InstallFonts(), vtkSlicerModulesConfigurationStep::IsRepositoryValid(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::LoadCommandLineModulesCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::LoadModulesCallback(), main(), vtkSlicerApplicationGUI::ModifyAllWidgetLock(), qSlicerLoadableModuleFactoryPrivate::modulePaths(), qSlicerCLIModuleFactoryHelper::modulePaths(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::ModulePathsRemovedCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::ModulesSelectionCallback(), my_main(), vtkSlicerApplicationGUI::OpenBugLink(), vtkSlicerApplicationGUI::OpenDocumentationLink(), vtkSlicerApplicationGUI::OpenFeatureLink(), vtkSlicerModulesStep::OpenHomePageInBrowserCallback(), vtkSlicerApplicationGUI::OpenPublicationsLink(), vtkSlicerApplicationGUI::OpenTutorialsLink(), vtkSlicerApplicationGUI::OpenUsabilityLink(), vtkSlicerApplicationGUI::PackCompareView(), vtkSlicerApplicationGUI::PackCompareWidescreenView(), vtkSlicerApplicationGUI::PackConventionalWidescreenView(), vtkSlicerDataGUI::PackInformationFrame(), vtkSlicerApplicationGUI::PackSideBySideLightboxView(), vtkEMSegmentAnatomicalStructureStep::PopUpLabelColorSelect(), vtkEMSegmentParametersSetStep::PopUpRenameEntry(), vtkSlicerContextMenuHelper::PopUpRenameEntry(), vtkSlicerApplicationGUI::PostToVisualBlog(), qSlicerPythonManager::preInitialization(), vtkKWWindowLevelThresholdEditor::PresetWindowLevelCallback(), vtkSlicerApplicationGUI::ProcessAddRulerCommand(), vtkSlicerDataGUI::ProcessGUIEvents(), vtkSlicerApplicationGUI::ProcessGUIEvents(), qSlicerPythonManager::pythonPaths(), qCTKAbstractFactoryTest1(), qCTKAbstractLibraryFactoryTest1(), qCTKAbstractObjectFactoryTest1(), qCTKAbstractPluginFactoryTest1(), qCTKAbstractQObjectFactoryTest1(), qCTKButtonGroupTest1(), qCTKCollapsibleButtonTest1(), qCTKCollapsibleGroupBoxTest1(), qCTKColorPickerButtonTest1(), qCTKCoordinatesWidgetTest1(), qCTKDoubleRangeSliderTest1(), qCTKDoubleSliderTest1(), qCTKFittedTextBrowserTest1(), qCTKFlowLayoutTest1(), qCTKMatrixWidgetTest1(), qCTKModelTesterTest1(), qCTKPimplTest1(), qCTKRangeSliderTest1(), qCTKSingletonTest1(), qCTKSliderSpinBoxWidgetTest1(), qCTKTitleComboBoxTest1(), qCTKTreeComboBoxTest1(), qMRMLLinearTransformSliderTest1(), qMRMLListWidgetTest1(), qMRMLMatrixWidgetTest1(), qMRMLModelTest1(), qMRMLNodeComboBoxTest1(), qMRMLNodeFactoryTest1(), qMRMLNodeSelectorTest1(), qMRMLNodeTreeSelectorTest1(), qMRMLSceneFactoryWidgetTest1(), qMRMLSceneModelTest1(), qMRMLTransformProxyModelTest1(), qMRMLTransformSlidersTest1(), qMRMLTreeWidgetTest1(), qMRMLUtilsTest1(), qMRMLWidgetsExportTest1(), qSlicerCamerasModuleTest1(), qSlicerCamerasModuleWidgetTest1(), qSlicerCoreApplicationTest1(), qSlicerModuleManagerTest1(), qSlicerTransformsModuleTest1(), qSlicerTransformsModuleWidgetTest1(), qSlicerWidgetTest1(), qVTKCommandOptionsTest1(), qVTKObjectTest1(), vtkSlicerDataGUI::RaiseAddModelWindow(), vtkSlicerDataGUI::RaiseAddScalarOverlayWindow(), vtkFetchMIResourceUploadWidget::RaiseNewTagWindow(), vtkSlicerToolbarGUI::ReconfigureGUIFonts(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::RemoteCacheDirectoryCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::RemoteCacheFreeBufferSizeCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::RemoteCacheLimitCallback(), vtkSlicerApplicationGUI::RepackMainViewer(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::RmSelectCallback(), vtkEMSegmentRunSegmentationStep::ROIMapUpdate(), vtkChangeTrackerROIStep::ROIMapUpdate(), vtkSlicerSliceControllerWidget::RotateSliceToBackground(), vtkFourDImageLogic::SaveImagesToDir(), vtkSlicermiAnnotationModuleLogic::SaveScreenShot(), vtkProstateNavLogic::SetCurrentFiducialList(), vtkSlicerApplicationGUI::SetCurrentModuleToHome(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::SetFontFamilyCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::SetFontFamilyCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::SetFontSizeCallback(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::SetFontSizeCallback(), vtkProstateNavLogic::SetMouseInteractionMode(), vtkSlicerModulesStep::SetStatus(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::SetWorkingDirectory(), vtkEMSegmentAnatomicalStructureStep::ShowUserInterface(), vtkSlicerModulesStep::ShowUserInterface(), vtkSlicerModulesConfigurationStep::ShowUserInterface(), slicer3_main(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::TemporaryDirectoryCallback(), ThirionFunction(), vtkSlicerSliceControllerWidget::ToggleLabelOutline(), vtkSlicerSliceControllerWidget::ToggleReformatWidget(), vtkSlicerModulesStep::UninstallExtension(), vtkSlicerDataGUI::UnpackInformationFrame(), vtkSlicerApplicationGUI::UnpackMainViewer(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::UnzipSelectCallback(), vtkKWMimxApplicationSettingsInterface::Update(), itk::EncodedTransformFileWriter::Update(), vtkSlicerModulesStep::Update(), vtkSlicerModulesConfigurationStep::Update(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::Update(), vtkSlicerViewControlGUI::UpdateAppearanceFromMRML(), vtkSlicerApplicationGUI::UpdateMain3DViewers(), vtkSlicerApplicationGUI::UpdateRemoteIOConfigurationForRegistry(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::UpdateRemoteIOSettings(), VectorThirionFunction(), vtkSlicerDataGUI::WithdrawAddModelWindow(), vtkSlicerDataGUI::WithdrawAddScalarOverlayWindow(), vtkFetchMIResourceUploadWidget::WithdrawNewTagWindow(), vtkSlicerWaitMessageWidget::WithdrawWindow(), itk::MGHImageIO::WriteUncompressedData(), vtkSlicerApplicationSettingsInterface::ZipSelectCallback(), vtkSlicerApplicationGUI::~vtkSlicerApplicationGUI(), vtkSlicerCacheAndDataIOManagerGUI::~vtkSlicerCacheAndDataIOManagerGUI(), and vtkSlicerDataGUI::~vtkSlicerDataGUI().

Initial value:
'''
This example can be loaded into a running slicer from the python console using
a command somthing like:

  execfile("../Slicer3/Base/GUI/Testing/NodeSelector.py")

The resulting node selector can be used to see and manipulate fiducial list nodes.
'''

Referenced by main().

tuple NodeSelector::selector = Slicer.slicer.vtkSlicerNodeSelectorWidget()
tuple NodeSelector::t = Slicer.slicer.vtkKWTopLevel()

Referenced by vtkCommandLineModuleLogic::ApplyTask(), vtkSlicerCLIModuleLogic::ApplyTask(), vtkSlicerWelcomeGUI::BuildCommunityPanel(), vtkSlicerWelcomeGUI::BuildConfigureModulesPanel(), Cholesky(), vtkTagTableCollection::ClearAllTagTables(), vtkSlicerFixedPointVolumeRayCastMapper::ClipRayAgainstClippingPlanes(), vtkSlicerFixedPointVolumeRayCastMapper::ClipRayAgainstVolume(), vtkSlicerVolumeTextureMapper3D::ComputePolygons(), vtkRigidRegistrator::ComputeReorientationInformation(), vtkBSplineRegistrator::ComputeReorientationInformation(), vtkUnstructuredGridToitkMesh::ConvertvtkToitk(), vtkPolyDataToitkMesh::ConvertvtkToitk(), vtkCard::CreateBoxEdge(), vtkMimxBoundingBoxSurfaceMesh::CreateSurfaceMesh(), vtkMimxCreateBuildingBlockFromPickWidget::CrtlLeftButtonUpCallback(), vtkTagTableCollection::DeleteTableByName(), vtkMimxGenerateIntervertebralDisc::EdgeFromPoints(), EMLocalInterface_Interpolation(), PrefixIntersectionSearchTupleSet::exactSearch(), vtkRectangle::Execute(), vtkAffineCallback::Execute(), ImageRegistrationViewer::Execute(), vtkMimxViewMergePointsWidget::ExtractEdge(), vtkMimxUnstructuredGridWidget::ExtractEdge(), vtkMimxUnstructuredGridExtractWidget::ExtractEdge(), vtkMimxExtractEdgeWidget::ExtractEdge(), vtkTagTableCollection::FindTagTableByName(), vtkPharmacokineticsLogic::GenerateParameterMap(), vtkPharmacokineticsLogic::GenerateParameterMapInMask(), vtkProstateNavLogic::GetTargetIndexFromFiducialID(), vtkFetchMIParserXND::GetXMLEntry(), vtkMimxPolyDataSingleSourceShortestPath::Heapify(), vtkSlicerFixedPointVolumeRayCastMapper::InitializeRayInfo(), vtkImageGCR::InternalUpdate(), itkAnisotropicSimilarity3DTransformTest(), Jacobi(), vtkProstateNavFiducialCalibrationStep::JumpToFiducial(), vtkProstateNavLogic::LinkTargetsToFiducials(), main(), Modulo(), vtkImageGCR::NormalizeImages(), vtkMimxUnstructuredGridExtractWidget::OnLeftButtonDown(), vtkFetchMIParserXND::ParseMetadataQueryResponse(), vtkImageGCR::powell(), PrefixIntersectionSearchTupleSet::prefixSearch(), qMRMLItemHelperTest1(), QRZ(), QRZT(), vtkFetchMIWebServicesClientXND::QueryServerForResources(), vtkFetchMILogic::QueryServerForResources(), StreamOf< char >::Read(), vtkMRMLAnnotationControlPointsStorageNode::ReadAnnotationPointDisplayProperties(), vtkMRMLFiducialListStorageNode::ReadData(), vtkFSSurfaceAnnotationReader::ReadEmbeddedColorTable(), vtkFetchMILogic::RefreshValuesForTag(), ScalingHeuristicsTest(), vtkTclHelper::SendImageDataTensors(), vtkTclHelper::SendImageDataTensors_UndoSlicerTransform(), vtkBSplineInterpolateImageFunction::SetDerivativeWeights(), vtkMimxColorCodeMeshSeedActor::SetInput(), vtkBSplineInterpolateImageFunction::SetInterpolationWeights(), vtkIGTDataStream::SetLocatorTransforms(), vtkSlicerIGTDemoLogic::SetLocatorTransforms(), vtkTagTableCollection::SetRestoreSelectionStateForAllTables(), vtkCard::SetScale(), vtkFetchMILogic::SetSlicerDataTypeOnColorTableNodes(), vtkFetchMILogic::SetSlicerDataTypeOnFiducialListNodes(), vtkFetchMILogic::SetSlicerDataTypeOnModelNodes(), vtkFetchMILogic::SetSlicerDataTypeOnUnstructuredGridNodes(), vtkFetchMILogic::SetSlicerDataTypeOnVolumeNodes(), vtkMRMLSliceNode::SetSliceToRASByNTP(), vtkMimxEditUnstructuredHexahedronGrid::SplitCell(), vtkDiffusionTensorMathematicsSimple::TeemEigenSolver(), vtkDiffusionTensorMathematics::TeemEigenSolver(), trymat2(), trymat5(), trymat6(), trymatc(), trymatd(), trymath(), trymatl(), trymatm(), vtkMeasurementsGUI::Update3DWidget(), qSlicermiAnnotationModuleWidgetPrivate::updateAnnotation(), vtkNeuroNavLogic::UpdateLocatorTransform(), vtkFetchMILogic::UpdateMRMLQueryTags(), vtkProstateNavLogic::UpdateTargetListFromMRML(), qSlicermiAnnotationModuleWidget::updateValue(), vtkSlicerFixedPointVolumeRayCastMapperComputeGradients(), vtkSlicerGPUMultiVolumeMapperComputeGradients(), vtkSlicerGPUVolumeMapperComputeGradients(), vtkSlicerGPUVolumeTextureMapper3DComputeGradients(), and vtkSlicerVolumeTextureMapper3DComputeGradients().

tuple NodeSelector::tapp = Slicer.tk.tk.call("set", "::slicer3::Application")

Generated on 6 Apr 2011 for Slicer3 by  doxygen 1.6.1