vtkMRMLModelTransformNode.h

Go to the documentation of this file.
00001 #ifndef __vtkMRMLModelTransformNode_h
00002 #define __vtkMRMLModelTransformNode_h
00003 
00004 // MRML includes
00005 #include "vtkMRML.h"
00006 #include "vtkMRMLNode.h"
00007 #include "vtkMRMLModelNode.h"
00008 #include "vtkMRMLTransformNode.h"
00009 
00010 // VTK includes
00011 #include "vtkStringArray.h"
00012 
00013 // STL includes
00014 #include <string>
00015 #include <vector>
00016 
00017 #include "vtkSlicerModelTransformModuleLogicExport.h"
00018 
00019 class VTK_SLICER_MODELTRANSFORM_MODULE_LOGIC_EXPORT vtkMRMLModelTransformNode : public vtkMRMLNode
00020 {
00021  public:
00022  static vtkMRMLModelTransformNode *New();
00023  vtkTypeRevisionMacro(vtkMRMLModelTransformNode, vtkMRMLNode);
00024  void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
00025 
00026  // Description:
00027  // Create instance 
00028  virtual vtkMRMLNode* CreateNodeInstance();
00029 
00030  // Description:
00031  // Set node attributes from name/value pairs
00032  virtual void ReadXMLAttributes( const char** atts);
00033 
00034  // Description:
00035  // Write this node's information to a MRML file in XML format.
00036  virtual void WriteXML(ostream& of, int indent);
00037 
00038  // Description:
00039  // Copy the node's attributes to this object
00040  virtual void Copy(vtkMRMLNode *node);
00041  
00042  // Description:
00043  // Get unique node XML tag name (like Volume, Model)
00044  virtual const char* GetNodeTagName() {return "ModelTransformNode"; };
00045  
00046  vtkGetStringMacro ( InputModelID );
00047  vtkSetStringMacro ( InputModelID );
00048 
00049  vtkGetStringMacro ( TransformNodeID );
00050  vtkSetStringMacro ( TransformNodeID );
00051 
00052  vtkGetStringMacro ( OutputModelID );
00053  vtkSetStringMacro ( OutputModelID );
00054 
00055  vtkGetStringMacro ( NewModelName );
00056  vtkSetStringMacro ( NewModelName );
00057 
00058  vtkGetMacro ( TransformNormals, int );
00059  vtkSetMacro ( TransformNormals, int );
00060  
00061 
00062 protected:
00063  vtkMRMLModelTransformNode();
00064  ~vtkMRMLModelTransformNode();
00065  vtkMRMLModelTransformNode(const vtkMRMLModelTransformNode&);
00066  void operator=(const vtkMRMLModelTransformNode&);
00067 
00068  int  TransformNormals;
00069  char *NewModelName;
00070  char *InputModelID;
00071  char *TransformNodeID;
00072  char *OutputModelID;
00073 };
00074 
00075 #endif
00076 

Generated on 6 Apr 2011 for Slicer3 by  doxygen 1.6.1