vtkMRMLParser.h

Go to the documentation of this file.
00001 /*=========================================================================
00002 
00003  Program:  Slicer3
00004  Language: C++
00005  Module:  $HeadURL: http://svn.slicer.org/Slicer3/trunk/Applications/GUI/Slicer3.cxx $
00006  Date:   $Date: 2009-04-15 06:29:13 -0400 (Wed, 15 Apr 2009) $
00007  Version:  $Revision: 9206 $
00008 
00009  Copyright (c) Brigham and Women's Hospital (BWH) All Rights Reserved.
00010 
00011  See License.txt or http://www.slicer.org/copyright/copyright.txt for details.
00012 
00013 ==========================================================================*/
00016 
00017 
00018 #ifndef __vtkMRMLParser_h
00019 #define __vtkMRMLParser_h
00020 
00021 #include <stack> 
00022 
00023 #include "vtkObjectFactory.h"
00024 #include "vtkXMLParser.h"
00025 
00026 #include "vtkMRML.h"
00027 #include "vtkMRMLScene.h"
00028 
00029 class VTK_MRML_EXPORT vtkMRMLParser : public vtkXMLParser
00030 {
00031 public:
00032  static vtkMRMLParser *New();
00033  vtkTypeMacro(vtkMRMLParser,vtkCollection);
00034  //void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent){}
00035  
00036  vtkMRMLScene* GetMRMLScene() {return this->MRMLScene;};
00037  void SetMRMLScene(vtkMRMLScene* scene) {this->MRMLScene = scene;};
00038 
00039  vtkCollection* GetNodeCollection() {return this->NodeCollection;};
00040  void SetNodeCollection(vtkCollection* scene) {this->NodeCollection = scene;};
00041  
00042 protected:
00043  vtkMRMLParser() : MRMLScene(NULL),NodeCollection(NULL){};
00044  ~vtkMRMLParser() {};
00045  vtkMRMLParser(const vtkMRMLParser&);
00046  void operator=(const vtkMRMLParser&);
00047  
00048  virtual void StartElement(const char* name, const char** atts);
00049  virtual void EndElement (const char *name);
00050 
00051 private:
00052  vtkMRMLScene* MRMLScene;
00053  vtkCollection* NodeCollection;
00054 //BTX
00055  std::stack< vtkMRMLNode *> NodeStack;
00056 //ETX
00057 };
00058 
00059 #endif

Generated on 6 Apr 2011 for Slicer3 by  doxygen 1.6.1